COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN YAŞAM KALİTESİ VE DUYGUDURUM ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 57-70
Year-Number: 2021-2

Abstract

Koronavirüs tüm dünyada halk sağlığını etkileyen ve yayılım hızı yüksek olan bir hastalık türü olarak sosyal yaşantımızı etkilemektedir. Bu virüs daha önce tanımlanamayan özelliklere sahip olmakla birlikte insanlar üzerinde panik havası oluşturmaktadır. Hastalığın en büyük özelliği hızlı yayılması ve bulaşma seviyesinin yüksek olmasıdır. Virüsün belirtilen niteliklerinden ötürü halk sağlığını korumak için bazı adımların atılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Pandemi’nin yayılımını durdurmak, en azından bulaş riskini minimum seviyede tutmak için hükümetlerce çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin başında seyahat kısıtlamaları, karantinalar ve sokağa çıkma yasakları gelmektedir. Alınan bu önlemler virüsün yayılım hızını yavaşlatmış ancak bireylerin sosyal yaşamını olumsuz bir şekilde etkilemiştir.  Yeni tip Koronavirüs Hastalığı tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmakla beraber hareketsizlik ve hareketsiz geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle çeşitli hastalık gruplarının artması yönüyle de risk oluşturmaktadır. Fiziksel aktivite ve egzersizin bazı metabolik hastalıkları önlemede ve psikolojik olumsuzlukları çözümlemede etkili olduğu bilinmektedir. Bu düşünceyle Dünya Sağlık Örgütü salgın sürecinde evde yapılabilecek egzersizlerle ilgili bültenler yayınlamıştır. Fiziksel aktivitenin fiziksel ve psikolojik açıdan olumlu etkilerinin olduğu bilinmekle birlikte insanların yaşam kalitesini ne derece etkilediği ve egzersizin ruh haline etkisinin genel hatları ile çizilmesi toplum sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yaptığımız çalışmanın amacı fiziksel aktivitenin, bireylerin ruh hali üzerindeki etkisini incelemek ve yaşam kalitesine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Keywords

Abstract

Coronavirus affects our social life as a disease that affects public health all over the world and has a high rate of spread. Although this virus has previously unidentified characteristics, it creates an atmosphere of panic in humans. The most important feature of the disease is its rapid spread and high level of contamination. Due to the stated characteristics of the virus, it has become inevitable to take some steps to protect public health. Various measures have been taken by governments to stop the spread of the pandemic and at least to keep the risk of transmission to a minimum. The most important of these measures are travel restrictions, quarantines and curfews. These measures slowed the spread rate of the virus, but negatively affected the social life of individuals. Although the new type of coronavirus disease is an important public health problem all over the world, it also poses a risk in terms of the increase in various disease groups due to reasons such as inactivity and increased inactivity. It is known that physical activity and exercise are effective in preventing some metabolic diseases and solving psychological problems. With this in mind, the World Health Organization has published bulletins about exercises that can be done at home during the epidemic process. Although it is known that physical activity has positive physical and psychological effects, drawing general lines of how it affects people's quality of life and the effect of exercise on mood will have positive results in terms of public health. The aim of our study is to examine the effect of physical activity on the mood of individuals and to investigate whether it has an impact on the quality of life.

Keywords