TÜRKİYE SÜPER LİG İLE İNGİLTERE PREMIER LEAGUE VE ALMANYA BUNDESLIGA FUTBOL KULÜPLERİNİN SPOR SPONSORLUKLARININ SEKTÖREL OLARAK KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1-22
Year-Number: 2021-2

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Türkiye Süper Lig ile İngiltere Primier League ve Almanya Bundesliga futbol kulüplerinin sponsorluklarının incelenmesidir. Profesyonel futbol kulüpleri yüksek ekonomileri olan ve paydaşlarının fazla olduğu bir örgütlenme yapısına sahiptir. Bu ekonomilerinin kaynaklarından biri olan sponsorluklar futbol kulüpleri için hayati önem taşımaktadır.  Şirketler, kulüplerin bu ekonomik ihtiyaçlarının bilinci içerisinde kendi amaçlarını gerçekleştirmek için sponsorlukları tercih etmektedir. Bu anlamda üç ülkenin futbol kulüplerinin forma göğüs ve kol sponsorluk tercihleri sektörel olarak araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırma yönteminde genellikle veri toplama tekniği; gözlem, mülakat, dokümanlar ve anketler ile elde edilen veriler, tümevarım yaklaşımıyla analiz edilerek bet imsel olarak raporlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Süper Lig ile İngiltere Primier League ve Almanya Bundesliga Futbol kulüplerinin forma göğüs ve kol sponsorlukları araştırılarak veriler elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler gruplandırılarak sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak Türkiye, Almanya, İngiltere en üst düzey liglerinde hemen hemen bütün kulüplerin forma göğüs ve kol sponsorlukları bulunmaktadır. Sektörel olarak İngiltere ve Almanya Liglerinde Bahis, Otomotiv, Banka ve Finans sektörleri öne çıkarken Türkiye’de bu durum sektörel olarak çok çeşitli alanlara yayıldığı, genel olarak Türkiye’de şirketler grubu, beyaz eşya ve inşaat sektörlerinin sponsorlukları göze çarpmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research; Turkey and the UK Primier League and Super League to investigate the sponsorship of the German Bundesliga football club. Professional football clubs have an organizational structure with high economies and a large number of stakeholders. Sponsorships, one of the sources of these economies, are vital for football clubs. With the awareness of these economic needs of the clubs, companies prefer sponsorships to achieve their own goals. In this sense, the sponsorship preferences of the football clubs of the three countries have been researched sectorally. Qualitative research method was preferred in the study. Generally, data collection technique in qualitative research method; The data obtained through observations, interviews, documents and questionnaires are analyzed with an inductive approach and reported descriptively. In this context, the UK Primier League with Turkey Super Lig League jerseys chest and arms and sponsorship of German Bundesliga football club to investigate data were obtained. Then the obtained data were grouped and classified. As a result, Turkey, Germany, Britain's highest level of spreads chest and arms almost all the clubs in the league sponsorships. Sectoral market in the UK and Germany Division, Automotive, stood out banking and finance sectors in this case as a sector in Turkey has spread to many areas, overall group of companies in Turkey are outstanding sponsorship of white goods and construction sectors.

Keywords