ESKİ ÇAĞLARDA ÇOCUK VE OYUN

Author:

Number of pages: 103-111
Year-Number: 2021-2

Abstract

Çocukların geçmişten günümüze kadar uğraş içinde oldukları faaliyetlerden, eğlenme ve haz alma amacı güttükleri ifade edilebilir. Öyle ki bünyesinde gönüllülük, aktiflik ve haz verme kavramlarını taşıyan oyun, çocukların en gözde zaman geçirme unsurudur. Oyun sayesinde çocukluk döneminde gerçekleştirilen özellikle de fiziksel faaliyetler, bünye gelişiminde ve bu doğrultuda sportif alt yapının temellerinin atılmasında yardımcı etmen olarak görülebilir.  İnsanlık tarihi kadar eski olan oyun, oyuncak, spor ve çocuk kavramlarının ilk çağlarda nasıl ve hangi formatta bir araya geldiğinin incelenmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada eski çağlardaki çocuk, oyun ve spor arasındaki ilişinin incelenmesi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; ilgili basılı ve online kaynakların taraması yapılarak gerekli bilgiler elde edilmiştir. Sonuç olarak; Eski zamanlarda varolmuş pek çok uygarlıklar farklı isimle anılsa da söz konusu döneme ait çocukların oynadıkları oyun ya da oyuncakların birbirlerine benzer olduğu söylenebilir. Öyle ki çocuklar tarafından oldukça sevilen Epostrakismos, Ostrakinda, Çıngırak, Çember ve Aşık oyunlarının yaygın olarak oynandığı belirtilebilir.

Keywords

Abstract

It can be noted that children aim to have fun and enjoy the activities they have been doing from past to present. Games, which embodies the concepts of volunteering, activity, and pleasure, is the most popular time spending activity for children. With games, especially physical activities during childhood can be seen as a helpful factor in the development of the body and establishing the foundations of sports infrastructure in this regard. It bears importance to examine how and in what format the long-standing concepts of games, toys, sports, and children came together in ancient times. In this study relationship between children, games and sports in ancient times was evaluated. Relevant printed and online resources were reviewed as a data collection tool, and the necessary information was obtained thereby. It can be concluded that many civilizations that existed in ancient times were used to be called by different names, but the games or toys played by children of that period are similar to each other. It can be stated that the games such as Epostrakismos, Ostrakinda, Rattle, Hoopla and Knucklebones that children enjoy are widely played. In addition, although the civilizations in question differ from one another, it can be noted that their games are made of common materials such as sheep / goat animal bones, oyster shells, wood / soil.

Keywords