SPORDA AHLAKSAL DEĞERLER: FAİR PLAY

Author:

Number of pages: 93-102
Year-Number: 2021-2

Abstract

Rakibin üzerinden haksız kazanım elde edilmemesi, mevcut oyun kurallarına uyulması ve saygı çerçevesinde mücadele ruhunu yansıtmayı içeren fair play olgusunun kişiler hatta toplumlar üzerinde etki uyandıracak kadar geniş kitlelere hitap ettiği görülmektedir. Dolayısıyla sporda ahlaksal değerler; fair play’in incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca ilgili yayın ve sosyal ağ erişim platformlarında ki kaynakların taraması gerçekleştirilmiştir. Spora katılan tüm paydaşların (sporcu, antrenör hakem vb.) fair play olgusuna uygun davranışlarda bulunması beklenmektedir. Kulüp yöneticilerin spor takımını ve seyircisini şiddete yönlendirmemesi, sporcuların rakibe saygılı davranması, medyanın spora ilgisi olan kişileri şiddete yönlendiren ifadelerden kaçınması beklenmektedir. Fair play kavramının prensip temelinin, dönemin sosyo-kültürel değerlerine uygun olarak 19. yy’de atıldığı belirtilebilir. Günümüzde oldukça yaygın hale bürünen fair play kavramın 1974 tarihinde Uluslararası Fair Play Komisyonu'nun (CIFP) hazırladığı Fair Play Deklarasyon ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 1981 yılında Uluslararası Fair Play Konseyi’ni kuruluş olarak kabul etmesinin ardından daha yaygın gündeme geldiğinden bahsedilebilir. Günümüzde fair play’ın ana felsefesi her ne olursa olsun başarılı olmayı kazanmayı reddetmektir. Sonuç olarak; Sporla ahlaki değerleri bir arada tutun fair play olgusunun müsabaka alanlarında daha fazla görülmesi sosyal bir kazanımdır.

Keywords

Abstract

It is seen that the fair play phenomenon, which includes not gaining unfair gain over the opponent, obeying the existing rules of the game, and reflecting the spirit of struggle within the framework of respect, appeals to a wide audience that will have an impact on individuals and even societies. Therefore, moral values ​​in sports; It is important to examine fair play. The literature was searched in the research. In addition, the resources on the relevant publications and social network access platforms were scanned. It is expected that all stakeholders participating in sports (athletes, coaches, referees, etc.) behave in accordance with the fair play phenomenon. Club managers are expected not to direct the sports team and its audience to violence, the athletes to be respectful to the opponent, and the media to avoid expressions that direct people with an interest in sports to violence. It can be stated that the principal basis of the concept of fair play was laid in the 19th century in accordance with the socio-cultural values ​​of the period. It can be mentioned that the concept of fair play, which has become very common today, has become more common after the Fair Play Declaration prepared by the International Fair Play Commission (CIFP) in 1974 and the International Olympic Committee accepted the International Fair Play Council as an establishment in 1981. Today, the main philosophy of fair play is to refuse to be successful no matter what. As a result; Keep sports and moral values ​​together It is a social gain to see fair play phenomenon more in the competition areas.

Keywords