FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI'NIN 1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARINA INSTAGRAM VE EKŞİ SÖZLÜK ETKİLEŞİMİNDE BAKABİLMEK: NETNOGRAFİ ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 25-53
Year-Number: 2021-3

Abstract

Günümüz sosyal dünyasında çevrimiçi toplulukların önem kazandığı bir süreç yaşanmaktadır. Dijital olgunluk devresi olarak adlandırılan bu dönem sosyal hayatın internet ağına taşındığı, belli inanış ve düşüncedeki dijital izlerin yorumlandığı, toplumsal anlayışın derinlemesine incelendiği bir döneme tanıklık etmektedir. Bu araştırma keşfedici nitel bir çalışma olduğundan, çevrimiçi topluluklardaki futbol taraftarları arasındaki rekabetin dinamiklerini ele almak amacıyla yapılmıştır. Netnografik iç görü sayesinde farklı sanal taraftar toplulukların perspektifinden Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarına yönelik bir keşif dizisi yansıtılmıştır.  Ekşi sözlükteki sanal taraftar yorumları içerik analizine göre incelenmiştir. Araştırmadaki sonuçlara göre; sanal taraftar grupları arasında 1959 yılı öncesi şampiyonluklara ilişkin çevrimiçi savaşlar yaşanmaktadır. Bazı sanal taraftar grupları şampiyonluk iddialarını Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılına atıfta bulunarak savunmaktadır. Farklı takımları destekleyen sanal topluluklar 1959 yılından önce liglerin yerel statüde olduğunu belirtmektedir. Taraftar grupları arasındaki sanal savaşların sebebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan “yıldız uygulaması” olduğu anlaşılmaktadır. Bazı sanal taraftar gruplarının Instagram’da logoya dayalı yoğun bir içerik ürettikleri görülmektedir. Takım logoları, karşı tarafa mesaj vermede bir uyarıcı olarak kullanılmaktadır. Logolardaki yıldız sayısı miktarı, taraftar grupları arasında bir üstünlük simgesi olarak görülmektedir. Bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunulmuştur. Türkiye futbol tarihine ait şampiyonluk belirleme usul, esas ve statüleri ile Avrupa futbol tarihindeki şampiyonluk belirleme statüleri karşılaştırılabilir. Farklı futbol kulüplerine yönelik benzer araştırmalar yapılarak, sanal taraftar dinamikleri daha kapsamlı araştırılabilir. Gelecek araştırmalarda görsel veri akışına daha fazla yer veren netnografik araştırmalar gerçekleştirilebilir.

Keywords

Abstract

In today's social world, there is a process in which online communities gain importance. This period, which is called the digital maturity period, witnesses a period in which social life is transferred to the internet, digital traces of certain beliefs and thoughts are interpreted, and social understanding is examined in depth. As this research is an exploratory qualitative study, it was conducted to address the dynamics of competition among football fans in online communities. Thanks to the netnographic insight, a series of explorations of Fenerbahçe's pre-1959 championships were reflected from the perspective of different virtual fan communities. Virtual fan comments in sour dictionary were analyzed according to content analysis. According to the results of the research; Online battles are taking place between groups of virtual fans over pre-1959 championships. Some virtual fan groups defend their championship claims by referring to the foundation year of the Turkish Football Federation. Virtual communities supporting different teams state that before 1959 leagues had local status. It is understood that the reason for the virtual wars between the fan groups is the "star application" initiated by the Turkish Football Federation. It is seen that some virtual fan groups produce intense content based on the logo on Instagram. Team logos are used as a stimulus to give a message to the other party. The amount of stars in logos is seen as a symbol of superiority among fan groups. Based on these results, the following recommendations were made. The procedures, principles and statutes of determining the championship in the history of Turkish football can be compared with the status of determining the championship in the history of European football. By conducting similar researches on different football clubs, virtual fan dynamics can be investigated more comprehensively. In future research, netnographic studies that give more space to visual data flow can be carried out.

Keywords