SPORDA GÜVENLİK VE RİSK YÖNETİMİ

Author:

Number of pages: 121-131
Year-Number: 2021-3

Abstract

Sporda yönetim ve ticarileştirme durumu pratik bir şekilde uygulanıp doğru bir şekilde kullanımı gerçekleşir ise olumlu sonuca varılır. Sporda güvenli bir şekilde yönetim; Spor müsabakalarında iç güvenliğin tehlikeye atılmadan yönetilmesi, müsabakalarda ve spor organizasyonlarında şiddet ve kötü davranışların önlenmesi, devletin ve toplumun güvenliğini korumak spor yönetimi kavramının içerisinde yer almaktadır. Dinamik bir disiplin olarak yönetim; her organizasyonda liderliği temsil ettiği gibi, kaynakların optimal kullanımını, astların süreçlerini ve faaliyetlerini organize etmeyi, görev ve sorumlulukları devretmeyi, planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol yoluyla tüm kaynakların koordinasyonunu ifade eder. Yönetim sporda yada bir spor organizasyonunda fikirlerin nihai amaca aktarılması işlevidir. Bu bağlamda, sporda yönetimin uygulanmasının, amacın gerçekleştirilmesine yönelik fikrin başarılı bir şekilde takip edilmesi olduğu söylenebilir. Spor yönetiminde hayatta kalmanın ve refahın temel koşulu güvenlik ve organizasyonun iyi bir şekilde yönetiminin sağlanmasıdır. Her kuruluşun kendine özgü güvenlik zorlukları, riskleri ve tehditleri vardır. Bir organizasyonun, özellikle sporun maruz kaldığı zorluklar, riskler ve tehditler ile organizasyonun çevreye karşı güvenlik açısından sahip olduğu sorumluluklar, spor yönetimini, yani güvenlik ve koruma ile ilgili kararların nasıl alınacağını önemli ölçüde etkiler. Sporda doğru yönetim uygulandığında kişilerin, mülklerin ve işletmelerin korunmasını da sağlanacaktır.

Keywords

Abstract

Management and commercialization in sport If the situation is applied in a practical way and used correctly, a positive result is achieved. Safe management in sport; The management of internal security in sports competitions without jeopardizing, preventing violence and bad behavior in competitions and sports organizations, protecting the security of the state and society are included in the concept of sports management.Management as a dynamic discipline; It represents the optimal use of resources, organizing processes and activities of subordinates, delegating duties and responsibilities, and coordinating all resources through planning, organization, management and control, as it represents leadership in every organization. Management is the function of transferring ideas to the ultimate goal in sports or a sports organization.In this case, it can be said that the application of management in sports is the successful pursuit of the idea towards the realization of the goal. The basic condition of survival and welfare in sports management is to ensure safety and good organization of the organization. Every organization has its own unique security challenges, risks, and threats. The challenges, risks and threats to which an organization, especially sport, are exposed, and the responsibilities of the organization towards the environment in terms of security, significantly influence the management of sports, that is, how decisions are made regarding safety and protection. When the right management is applied in sports, it will be ensured that people, property and businesses are protected.

Keywords