HALKEVLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ REKREATİF ETKİNLİKLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATKILARI (SİVAS HALKEVİ ÖRNEĞİ 1933-1950)

Author:

Number of pages: 197-207
Year-Number: 2021-3

Abstract

Halkevleri, erken Cumhuriyet döneminde,  halk eğitimine  yönelik okul dışı    kurumsal bir yapıdır. Bu bağlamda,  halkevleri,   aydın ile halk arasındaki iletişimi sağlamayı,  oluşturulan yeni rejimin prensiplerini halka benimsetmeyi  amaçlamıştır.  Sivas’ta 1933’de açılan Halkevinin faaliyetleri, şehir merkezi ve kırsal kesimde yaşayan tüm halkı kapsamıştır.   Halkevlerinin söz konusu faaliyetleri, kuşkusuz bireylerin boş zamanlarını değerlendirmelerine ve  sosyo-kültürel  gelişimlerini sağlamalarına katkı sağlamıştır. Makalemizde,  Halkevlerinin kuruluş amaçları ve işlevleri bağlamında Sivas Halkevinin il merkezi ve kazalarda gerçekleştirdiği rekreatif etkinliklerin toplumsal hayata katkıları irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The community centers (People’s Houses) are out-of-school institutional structures towards public education in the early Republican period. In this sense, the community centers aimed to ensure communication between the intellectual and the common people and to adopt the principles of the new regime to the people.  The activities of the Community Center, which opened in 1933 in Sivas, covered all people living in the city center and the countryside.   The activities of the community centers undoubtedly contributed to the spending the leisure time of individuals and also to their socio-cultural development. This article examines the contributions of recreative activities conducted by Sivas Community Center to social life in the city center and town centers in the context of the founding purposes and functions of the community centers.

Keywords