Kano ve güreş gibi müsabaka sporlarında rakibe üstünlük sağlamak ve performansı artırmak için doping ve ergojenik desteklere yönelim gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı kano ve güreş sporcularının doping ve ergojenik destek hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden (Artvin, Trabzon, Adana, Sakarya, Şanlıurfa) kano (39) ve güreş (61) branşlarından toplam 100 gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmada demografik özelliklerin yanı sıra Eröz (2007) tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anketin α=0.916 güvenilir olarak bulunmuştur. Veriler yüzde ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Sporcuların %83’ü erkek, %17’si kadın; %10’u ilköğretim, %69’u lise ve %21’i üniversite mezunu; gelir durumlarında %19’u 1000-1500 tl, %22’si 1501-3000 tl, %29’u 3001-5000 tl, %30’u 5000 tl ve üzeri; spor yaşlarında %36’sı 1-3 yıl, %30’u 4-7 yıl, %22’si 8-11 yıl %12’ si 12 yıl ve üzeri; %17’si TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) geçmişi var, %83’ü TOHM geçmişi yok; %61’i güreş, %39’u kano ve %42’si gençler, %34’ü yıldızlar, %24’ü büyükler kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Sporcular sporda doping ve kullanılan doping çeşitleri hakkındaki bilgi düzeyleri ile ilgili 1. soruya ‘katılıyorum’, 2. soruya ‘kesinlikle katılıyorum’, 3-4-9. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 5-6-7-8-10-11. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermiş olup; ergojenik yardım hakkında bilgi ve kullanma düzeyleri sorularında ise 1-2-3-4-5-8 ve 11. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 6. soruya ‘katılmıyorum’, 7- 9 ve 10. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermişlerdir. Kano sporcuları ifadelerle ilgili 1-2. sorulara ‘katılıyorum’ diğer ifadelere ‘kesinlikle katılmıyorum’ cevabını vermiş olup; güreş sporcuları ise ifadelerle ilgili 1. soruya ‘katılıyorum’, 2. soruya ‘kesinlikle katılıyorum’ diğer ifadelere ‘kararsızım’ cevabını vermişlerdir. Sporcular dopingin tercih edilme nedenleri soru maddelerine yüksek oranda ‘kesinlikle katılmıyorum’ cevabını vermişlerdir. Kano sporcuları ifadelerle ilgili 1-2-3-4-5-8 ve 11. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 6. soruya ‘katılıyorum-katılmıyorum’, 7- 9 ve 10. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermiş olup; güreş sporcuları ise ifadelerle ilgili 1-2-3-4-5. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 11. soruya ‘kesinlikle katılmıyorum- katılmıyorum’ 6. soruya ‘katılmıyorum’, 8. soruya ‘kesinlikle katılmıyorum-karasızım’ 7- 9 ve 10. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermişlerdir." />

KANO VE GÜREŞ SPORCULARININ DOPİNG VE ERGOJENİK DESTEK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 126-141
Year-Number: 2022-1

Abstract

Kano ve güreş gibi müsabaka sporlarında rakibe üstünlük sağlamak ve performansı artırmak için doping ve ergojenik desteklere yönelim gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı kano ve güreş sporcularının doping ve ergojenik destek hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden (Artvin, Trabzon, Adana, Sakarya, Şanlıurfa) kano (39) ve güreş (61) branşlarından toplam 100 gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmada demografik özelliklerin yanı sıra Eröz (2007) tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anketin α=0.916 güvenilir olarak bulunmuştur. Veriler yüzde ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Sporcuların %83’ü erkek, %17’si kadın; %10’u ilköğretim, %69’u lise ve %21’i üniversite mezunu; gelir durumlarında %19’u 1000-1500 tl, %22’si 1501-3000 tl, %29’u 3001-5000 tl, %30’u 5000 tl ve üzeri; spor yaşlarında %36’sı 1-3 yıl, %30’u 4-7 yıl, %22’si 8-11 yıl %12’ si 12 yıl ve üzeri; %17’si TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) geçmişi var, %83’ü TOHM geçmişi yok; %61’i güreş, %39’u kano ve %42’si gençler, %34’ü yıldızlar, %24’ü büyükler kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Sporcular sporda doping ve kullanılan doping çeşitleri hakkındaki bilgi düzeyleri ile ilgili 1. soruya ‘katılıyorum’, 2. soruya ‘kesinlikle katılıyorum’, 3-4-9. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 5-6-7-8-10-11. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermiş olup; ergojenik yardım hakkında bilgi ve kullanma düzeyleri sorularında ise 1-2-3-4-5-8 ve 11. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 6. soruya ‘katılmıyorum’, 7- 9 ve 10. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermişlerdir. Kano sporcuları ifadelerle ilgili 1-2. sorulara ‘katılıyorum’ diğer ifadelere ‘kesinlikle katılmıyorum’ cevabını vermiş olup; güreş sporcuları ise ifadelerle ilgili 1. soruya ‘katılıyorum’, 2. soruya ‘kesinlikle katılıyorum’ diğer ifadelere ‘kararsızım’ cevabını vermişlerdir. Sporcular dopingin tercih edilme nedenleri soru maddelerine yüksek oranda ‘kesinlikle katılmıyorum’ cevabını vermişlerdir. Kano sporcuları ifadelerle ilgili 1-2-3-4-5-8 ve 11. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 6. soruya ‘katılıyorum-katılmıyorum’, 7- 9 ve 10. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermiş olup; güreş sporcuları ise ifadelerle ilgili 1-2-3-4-5. sorulara ‘kesinlikle katılmıyorum’, 11. soruya ‘kesinlikle katılmıyorum- katılmıyorum’ 6. soruya ‘katılmıyorum’, 8. soruya ‘kesinlikle katılmıyorum-karasızım’ 7- 9 ve 10. sorulara ‘kararsızım’ cevabını vermişlerdir.

Keywords

Abstract

In competitive sports such as canoeing and wrestling, the tendency to doping and ergogenic supports is increasing to gain superiority over the opponent and increase performance. This study aimed to determine the opinions of canoe and wrestling athletes about doping and ergogenic support. A total of 100 volunteer athletes from various cities of Turkey (Artvin, Trabzon, Adana, Sakarya, Şanlıurfa) from canoeing (39) and wrestling (61) branches participated in the study. In addition to demographic characteristics, a questionnaire consisting of 55 questions in total prepared by Eröz (2007) was used in the study. The α=0.916 of the questionnaire was found to be reliable. The data were analyzed by percentage and frequency analysis. It was found that 83% of the athletes were male, 17% were female; 10% of the participants were in primary school, 69% was in high school and 21% was university graduate; in income status, 19% were had between 1000-1500 TL, 22% were had between 1501-3000 TL l, 29% were had between 3001-5000 TL, 30% were had 5000 TL and above; in sports experience, 36% were in their 1-3 years, 30% were in 4-7 years, 22% were in 8-11 years, 12% were 12 and more. Moreover, 17% of athletes had a history of TOHM, 83% did not have a history of TOHM; 61% wrestling, 39% canoeing and 42% juniors, 34% stars, 24% seniors.  Regarding the level of knowledge of the athletes about doping in sports and the types of doping used, "I agree" to the 1st question, 'absolutely agree' to the 2nd question, "absolutely disagree" to the 3-4-9. questions, "neutral" to the 5-6-7-8-10-11 were given to the questions. In the questions of knowledge and level of use about ergogenic aid, participants answered "absolutely disagree" to questions 1-2-3-4-5-8 and 11, "disagree" to question 6, and "neutral" to questions 7-9 and 10. Canoe athletes answered 'I agree' to questions 1-2 about the statements and 'Absolutely disagree' to the other statements; wrestling athletes answered "I agree" to the 1st question about the statements, "absolutely agree" to the 2nd question, and "neutral" to the other statements. Athletes gave a high percentage of "Absolutely disagree" answers to the questions on the reasons for choosing doping. Canoe athletes answered, 'absolutely disagree' to questions 1-2-3-4-5-8 and 11, 'agree-disagree' to question 6, and 'neutral' to questions 7-9 and 10; wrestling athletes, on the other hand, 'absolutely disagree' to questions 1-2-3-4-5, 'absolutely disagree-disagree' to question 11, 'disagree' to question 6, and 'absolutely disagree-neutral' to question 8 and they answered 'neutral' to questions 7- 9 and 10.

Keywords