Sporcular performanslarını iyileştirmek için sıklıkla yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT) kullanırlar. Ancak, antrenmanın gerçekleştirilmesi için en verimli zaman diliminin bulunmasının kritik olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, günün farklı zamanlarında gerçekleştirilen HIIT’in çeşitli performans ölçümleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırmaya spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan ve en az üç yıldır haftada üç gün spor yapan 18-25 yaşları arasında 12 erkek gönüllü (yaş, 20,67± 1,07 yıl; boy, 174,25± 2,34 cm; 67,58± 3,02 kg; VKİ 22,34±,89) katıldı. Araştırma protokollerinde on dakika ısınma + on dakika HIIT kullanıldı. Ayrıca HIIT programı için günün çeşitli saatlerinde (sabah 09.00-11.00; akşam 17.00- 19.00) iki ölçüm yapılmıştır. Her ölçümün ardından gönüllülerin 30 metrelik sprint ve T-line çevikliği değerlendirildi. Araştırmacılar, sabah ve akşam HIIT programlarını tamamlayan gönüllüler arasında T-Testi ve 30 m sprint testi performansında istatistiksel olarak anlamlı bir fark buldu (p < .05). T-Test ve 30 m sprint testi performansları akşam saatlerinde daha fazla görüldü. Sabah yapılan HIIT protokollerini takiben yapılan T-Test ve 30 m sprint testinin performans sürelerine göre karşılaştırıldığında HIIT protokolünün akşamları daha etkili sonucu ortaya çıktı. " />

GÜNÜN FARKLI ZAMANLARINDA YAPILAN YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI EGZERSİZİN BAZI PERFORMANS PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 142-153
Year-Number: 2022-1

Abstract

Sporcular performanslarını iyileştirmek için sıklıkla yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT) kullanırlar. Ancak, antrenmanın gerçekleştirilmesi için en verimli zaman diliminin bulunmasının kritik olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, günün farklı zamanlarında gerçekleştirilen HIIT’in çeşitli performans ölçümleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırmaya spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan ve en az üç yıldır haftada üç gün spor yapan 18-25 yaşları arasında 12 erkek gönüllü (yaş, 20,67± 1,07 yıl; boy, 174,25± 2,34 cm; 67,58± 3,02 kg; VKİ 22,34±,89) katıldı. Araştırma protokollerinde on dakika ısınma + on dakika HIIT kullanıldı. Ayrıca HIIT programı için günün çeşitli saatlerinde (sabah 09.00-11.00; akşam 17.00- 19.00) iki ölçüm yapılmıştır. Her ölçümün ardından gönüllülerin 30 metrelik sprint ve T-line çevikliği değerlendirildi. Araştırmacılar, sabah ve akşam HIIT programlarını tamamlayan gönüllüler arasında T-Testi ve 30 m sprint testi performansında istatistiksel olarak anlamlı bir fark buldu (p < .05). T-Test ve 30 m sprint testi performansları akşam saatlerinde daha fazla görüldü. Sabah yapılan HIIT protokollerini takiben yapılan T-Test ve 30 m sprint testinin performans sürelerine göre karşılaştırıldığında HIIT protokolünün akşamları daha etkili sonucu ortaya çıktı.

Keywords

Abstract

Athletes frequently employ high-intensity interval training (HIIT) to improve their performance. However, it is believed that it is critical to find the most efficient time period for performing training. The purpose of this study is to assess the effect of HIIT performed at different times of the day on various performance measures. Twelve male volunteers between the ages of 18 and 25, who had been exercising three days a week for at least three years and were studying at the faculty of sports sciences, participated in the study (age, 20,67± 1,07 years; body height, 174,25± 2,34 cm; 67,58± 3,02 kg; BMI 22,34±,89). Ten minutes warm-up + ten minutes HIIT were used in the research protocols. Additionally, two measurements were taken for the HIIT program, at various times of the day (09.00-11.00 a.m in the morning; 05.00- 07.00 p.m in the evening). Following each measurement, the volunteers' 30-meter sprint and T-line agility were assessed. Researchers found a statistically significant difference in the T-Test and 30 m sprint test performance between volunteers who completed the morning and evening HIIT programs (p < .05). T-Test and 30 m sprint test performances were seen greater in the evening hours. Based on the performance times of the T-Test and 30 m sprint test following the HIIT protocols performed in the morning, it was found that the HIIT protocol performed in the evening was more effective.

Keywords