GÜREŞÇİLERİN MAKSİMAL VE REAKTİF KUVVET İNDEKSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE YORUMLANMASI

Author:

Number of pages: 166-178
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 16-17 yaş grubu güreşçilerin izometrik test ile belirlenen maksimal kuvveti ve patlayıcı kuvvet özelliklerini gösteren reaktif kuvvet indeksi parametresinin incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Araştırmaya Ankara ilinde çeşitli spor kulüplerinde antrenman yapan güreş branşından (XYaş=16,62±0,49yıl, XBoy=171,08±7,55cm, XVA=69,22±11,08 kg, XVKİ=23,50±2,82 kg/m2, ve XVYY=10,97±3,89 %) 24 erkek gönüllü sporcu katılmıştır. Araştırmada, katılımcıların boy uzunluğu ölçümü stadiometre, vücut ağırlığı ve yağ yüzde oranı ölçümü profesyonel vücut analiz cihazı, reaktif kuvvet indeksi ölçümü Opto Jump Next, maksimal kuvvet ölçümü bacak dinamometresi ile yapılmıştır. Güreşçilerin MK ile RKİ arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson testi uygulanmıştır. Korelasyon sonuçlarına göre,  güreşçilerin MK ile RKİ arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.  Sonuç olarak, bu araştırma; 16-17 yaş aralığında olan güreşçilerin maksimal kuvvetleri ile patlayıcı kuvvetlerinin gelişim düzeylerinde farklılık olduğunu göstermiştir.  

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the reactive strength index parameter, which shows the maximal strength and explosive strength characteristics of 16-17 age group wrestlers determined by isometric test. The research was conducted in the wrestling branch (XAge=16.62±0.49years, XHeight=171.08±7.55cm, XBW=69.22±11.08 kg, XBMİ=23.50±2, 82 kg/m2, and XBFP=10.97±3.89%) 24 male volunteer athletes participated. In the study, the height measurement of the participants was made with a stadiometer, the measurement of body weight and fat percentage was made with a professional body analyzer, the measurement of reactive strength index was made with Opto Jump Next, and the measurement of maximal strength was made with a leg dynamometer. Pearson test was applied to determine the relationship between Wrestlers' MS and RSI. According to the correlation results, no significant relationship was found between the Wrestlers' MS and RSI. As a result, this research; It has been shown that there is a difference in the development levels of maximal strength and explosive strength of wrestlers aged 16-17.

Keywords