Hakkımızda


Yayın hayatına 2020 yılında başlamış olan ROL Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimler alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı ulusal hakemli (Doçentlik başvurusu 2b maddesi kapsamındadır), bilimsel ve elektronik bir dergidir. Dergi özel sayılar dışında yılda üç kez (Ocak, Mayıs, Eylül) yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda ROL Spor Bilimleri Dergisi’nin yayın odağında;

Spor Bilimleri Temel Alanı kapsamında yer verilen tüm alanlarındaki konuları ele alan çalışmalar yer almaktadır.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Gönderilecek makaleler dergi yazım biçimine uygun olarak web  (www.roljournal.com) adresine gönderilerek, yayım sürecine başlayacaktır.

ROL Spor Bilimleri Dergisi tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir.

ROL Spor Bilimleri Dergisi 'de değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer.

Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarının ROL Spor Bilimleri dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

ROL Spor Bilimleri Dergisi bilimsel araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

ROL Spor Bilimleri Dergisi yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar.