YAYIN SAHİBİ

Dr. Öğr. Üyesi Levent CEYLAN

EDİTÖR

Doç. Dr. Mehmet GÜL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Arş. Gör. Recep Nur UZUN

MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Drt. Oğuzhan GÜL