Investigation of attitudes towards their branches and sport orientation of different types of competitive


Abstract views: 175 / PDF downloads: 81

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10036991

Keywords:

Attitude, competition sports, fair play, sportsmanship orientation

Abstract

The aim of the study is to investigate the attitudes and sport orientations of martial artists in different sectors in relation to gender, age, education level and sport experience. In this sense, the Attitudes Towards Challenge Sports and Multidimensional Sportsmanship Orientation Scale” was used as a data collection tool in the study. The study group consisted of a total of 310 active athletes, 236 male and 74 female athletes who actively participated in competitions. SPSS 28.0 program was used for data analysis. The t-test for independent samples and the ANOVA -test were used to compare the variables. According to the results of the study, no significance was found in the gender variable in the attitude of martial artists towards their branches. However, a statistically significant difference was found in the dimension of “respect for rules and management” according to the gender variable. In the sub-dimension “Respect for the opponent”, significance was found in favor of female athletes. In the “sub-dimension “Ambition” of athletes in different age groups, a significant value was found between age groups. In this context, the present results show that there are significant differences between athletes of different age groups in some subdimensions. While significant differences were found between age groups in the sub-dimensions of “ambition” and “respect for opponent”, there were no significant differences between age groups in other sub-dimensions. These results suggest that age may have an influence on the characteristics of athletes’ sportsmanship orientation. At the same time, although it was found that different levels of education could affect athletes’ attitudes toward martial arts, it was also clear that there were differences among different levels of education on the subdimensions of “sportsmanship orientation.”

References

Arslan, H., & Erail, S. (2023). Yüzücülerin yüzme branşına başlama nedenleri ve bu spordan beklentilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi, 3(2), 218-226

Akandere, M., Baştuğ, G., & Güler, E. D. (2009). Orta öğretim kurumlarında spora katılımın çocuğun ahlaki gelişimine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 59-68.

Balçıkanlı, G. (2010). Çok boyutlu sportmenlik yönelimi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-10.

Bektaş, M., & Demir, O. (2022). Mücadele sporları ile ilgilenen bireylerde müziğin psikolojik sağlamlık, performans ve motivasyon üzerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 417-428.

Böyükelhan, E., Özdilek, Ç., Kaya, T., & Öztürk, Y. M. (2019). Bazı değişkenlere göre öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumların incelenmesi. Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 172-180.

Çakır, Z., & Erbaş, Ü. (2021). Taekwondo, karate ve judocuların mücadele sporlarına yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi. The Online Journal of Recreation and Sports, 10(4), 23-31.

Çelik Kayapınar, F., Temür, S., Akcan, F., & Temür, M. (2016). Study of developing a scale on attitudes towards the combat sports. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences, 2(2), 82-88.

Fukuda, D., Stout, J., Burris, P., & Fukuda, R. (2011). Judo for children and adolescents: Benefits of combat sports. Strength & Conditioning Journal. (33), 60-63.

Erail, S., Çebi, A. İ., & Uzun, R. N. (2023). Amatör ve profesyonel sporcuların imgeleme seviyelerinin karşılaştırılması. Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi, 3(2), 329-339

Güllü, S., & Şahin, S. (2018). Milli güreşçilerin sportmenlik yönelim düzeyleri üzerine bir çalışma. Electronic Turkish Studies, 13(18), 705-718.

Gümüş, H. (2019). X kuşağında sportmenlik yönelimi. OPUS International Journal of Society Researches, 10(17), 738-755.

Gürpınar B., & Kurşun S. (2013). Basketbolcuların ve futbolcuların sportmenlik yönelimleri. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 3(1), 171-176.

Koçak, İ., & Sezen Balçıkanlı, G. (2021). Savunma sporları ve empati: Elit sporcularda empati becerilerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 203-218.

Kuśnierz, C., Cynarski, W. J., & Gorner, K. (2017). Social reception and understanding of combat sports and martial arts by both school students and adults. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 17(1), 30-37.

Mutlu, T. O., & Algül, M. (2019). Kick boks sporcularının öz liderlik algıları ile sporda kişiler arası davranış düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 35-48.

Sezen, G., & Yıldıran, İ. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin futbolda fair play’e ilişkin olumlu ve olumsuz davranışlara yaklaşımlarının incelenmesi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, 2(1), 14-22.

Sezen-Balçıkanlı, G. (2010). Çok boyutlu sportmenlik yönelimi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-10.

Sezen Balçıkanlı, G., Gülşen, K., & Yıldıran, İ. (2017). Kadın futbolcularda sportmenlik yönelimi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(1-4), 1-9.

Tsai, E., & Fung, L. (2005). Sportspersonship in youth basketball and volleyball players. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 7(2), 37-46.

Turgut, A. (2022). Milenyumda Türk güreşinin olimpiyat sınavı. T. Kızılet, & Y. Kalemoğlu Varol (Ed.), Spor bilimlerinde metodolojik eğilimler ve güncel tartışmalar (pp. 31). Gazi Kitabevi.

Ulukan, M. (2021). Farklı dövüş sporu yapan öğrencilerin sportmenlik yönelim düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 5(1), 52-62.

Vallerand, R. J., Brière, N. M., Blanchard, C., & Provencher, P. (1997). Development and validation of the multidimensional sportspersonship orientations scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, (19), 197-206.

Yanar, Ş., Kırandı, Ö., & Çimen, K. (2017). Tenisçilerde başarı motivasyonu ile optimal performans duygu durumu ilişkisinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 69-75

Yalçın, Y. G., Tek, T., & Çetin, M. Ç. (2020). Amatör olarak spor yapan üniversite öğrencilerinin sportmenlik yönelimlerinin incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 29-34.

Yıldıran, İ. (2005). Fair play eğitiminde beden eğitiminin rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 3-16.

Yıldıran, İ. (2011). Fair Play: Etimolojik, semantik ve tarihsel bir bakış. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 3-18.

Downloads

Published

10/27/2023

How to Cite

Aybek, S., & Aybek, A. (2023). Investigation of attitudes towards their branches and sport orientation of different types of competitive. Journal of ROL Sport Sciences, 911–929. https://doi.org/10.5281/zenodo.10036991