A study on sports injuries and anxiety


Abstract views: 503 / PDF downloads: 292

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7980612

Keywords:

Athlete, Anxiety, Injury, Sports

Abstract

The aim of study was to investigate the effects of sports injuries on the age, sex, and total number of injuries sustained by athletes in a year due to sports injuries. A total of 333 volunteer athletes, including 148 women and 185 men, aged 18 to 34 years were included in the study. For statistical analysis, an independent T test was used when binary groups were compared, a ANOVA test when more than two groups were compared, and a Tukey test of post hoc tests to determine which groups differed from the others. When comparing the Sports injuries anxiety scale (SIAS) by age and gender, differences in the subdimensions of suffering anxiety were found to be statistically significant (p<0.05). When comparing by total number of injuries in a year, differences in the subdimensions of fear of loss of ability, fear of poor perception, fear of pain, fear of loss of social support, and fear of re-injury were found to be statistically significant (p<0.05). No statistically significant differences were found for the other sub-dimensions (p>0.05). Consequently, anxiety after sports injuries is a multifactorial phenomenon influenced by many reasons.

References

Aksoy, D. (2019). Spor yaralanmalarında tedavi sonrası durumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 89-96.

Altunhan, A., & Ökmen, M. Ş. (2021). Akut spor yaralanmalarında ilk yardımın önemi, Efekan Yayınları.

Argut, S. K., & Çelik, D. (2018). Genç sporcularda spora bağlı yaralanmalara neden olan faktörler. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 122-127.

Arıkan, G., & Çimen, E. (2020). Üniversite adaylarının spor yaralanma kaygı düzeylerinin incelenmesi. Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları, 5(2), 118-127.

Aydoğan, Z., Kerkez, F. İ., Can, S., & Manav, G. (2022). Spor yaralanmalarının psikolojik etkilerinini değerlendirilmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 279-290.

Bozkurt, H. T. (2017). Spor yaralanmalarında sosyal destek [Yayınlanmamış doktora lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Budak, H., Sanioğlu, A., Keretli, Ö., Durak, A., & Öz, B. (2020). Spor yaralanmasının kaygı üzerindeki etkileri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 38-47.

Çakır, Z., & Kısa, C. (2021). Farklı kategorilerde yarışan taekwondocuların spor yaralanmalarına karşı, kaygı durumlarının incelenmesi. The Online Journal of Recreation and Sports, 10(3), 18-30.

Can, S., Gürsoy, R., Ezirmik, N., & Dane, Ş. (2003). Beden eğitimi ve spor yüksek okullarındaki öğrencilerin karşılaştıkları spor yaralanmaları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 59-64.

Caz, Ç., Kayhan, R. F., & Bardakçı, S. (2019). Spor yaralanması kaygı ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Spor Hekimliği Dergisi, 54(1), 52-63.

Civan, A., Arı, R., Görücü, A., & Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 194-206.

Gül, M., Soygüden, O., & Gül, O. (2019). Güreş hakemlerinin bazı değişkenlere göre iş doyumlarının analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 1-16.

Güler, Y. E. (2022). Hentbolcularda yaralanma kaygısı düzeyinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 6(2), 99-108.

Kahya, S., & Küçükibiş, H. F. (2022). Sporda kaygı düzeyi ile optimal performans duygu durumu üzerine bir çalışma. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(12), 113-124.

Karacabey, K., Apur, U., Öntürk, Y., & Akyel, Y. (2017). Ergen sporcuların kaygı ve kendine güven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: Sporcu eğitim merkezleri örneği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2), 111-121.

Karakaya, I., Çoşkun, A., & Ağaoğlu, B. (2006). Yüzücülerin depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, (7), 162-166.

Karayol, M., & Eroğlu, S. Y. (2020). Takım ve bireysel sporlarla ilgilenen sporcuların spor yaralanması kaygı durumlarının incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 137-144.

Kaya, M., & Varol, K. (2004). İlahiyet fakültesi öğrencilerinin durumluluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.

Koku, F. E. (2013). Çevresel faktörler ve zeminin spor yaralanması ile ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi, 48(2), 43-48.

Koz, M., & Ersöz, G. (2004). Futbol oyuncularında spor yaralanmalarına etki eden faktörler ve esnekliğin önemi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 13-26.

Lök, S., İnce, A., & Lök, N. (2008). Beden eğitimi spor yüksekokulu özel yetenek sınavına girecek adayların kaygı durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 121-131.

Namlı, S., & Buzdağlı, Y. (2020). Aktif sporcularda yaralanma sonrası kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 469-480.

Rex, C. C., & Metzler, J. N. (2016). Development of the sports injury anxiety scale. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 20(3), 146-158.

Tekeli, Ş. C. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adayları ile diğer öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygısı ve akademik öz-yeterlilik düzeylerinin karşılaştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Türker, A., Er, Y., Eroğlu, S. Y., Şentürk, A., & Durmaz, M. (2018). Spor yapan bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısının incelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 9-15.

Uzun, R. N., Çebi, M., Şahin, T., & Ceylan, L. (2022). Elektronik spor’un yönetim gelişimbileşenler açisindan yüzeysel incelenmesi, Artıkel Akademi.

Ünver, Ş., Şimşek, E., İslamoğlu, İ., & Arslan, H. (2020). Üniversite takımlarında yer alan sporcuların yaralanma kaygı düzeylerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(3), 400-410.

Yalçınkaya, A., Demirci, M., & Kızılyar, G. N. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin spor yaralanmalarındaki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-51.

Yıldız, A. B. (2022). Spor bilimleri fakültesi adaylarının spor yaralanması kaygıları ile sportif sorunlarla başa çıkma becerilerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 408-425.

Yılmaz, N., Kösehasanoğulları, M., & Aladağ, M. (2018). Engelli sporcularda spor yaralanmaları. Ege Tıp Bilimleri Dergisi,1(3), 32-38.

Downloads

Published

06/20/2023

How to Cite

Kahya, S., & Ay Yildiz, Y. (2023). A study on sports injuries and anxiety. Journal of ROL Sport Sciences, 4(2), 531–545. https://doi.org/10.5281/zenodo.7980612