Examination of empathy, self-esteem and aggression levels of Turkish National Team Boxers in terms of certain variables


Abstract views: 76 / PDF downloads: 56

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7741212

Keywords:

Aggression, Boxing, Empathy, Self-esteem, Sports

Abstract

Empathy is an important competence for athletes both to achieve success and to build a relationship with their competitors based on tolerance. Empathy is a skill that helps to understand others’ emotional reactions and facilitates establishing an effective relationship with them, and it requires the ability to look into a subject from a perspective different from one’s own by stripping off self-centeredness and through the perspective of others. The aim of the study is to examine the empathy, self-esteem and aggression levels of Turkish national team boxers in terms of certain variables. The study was conducted with a descriptive and cross-sectional design. The study population consisted of the athletes of the Turkish National Boxing team, and it was conducted with the participation of 62 athletes who were selected through convenience sampling method and who agreed to participate in the study between July-August 2021.  A statistically significant difference was determined between male and female athletes’ aggression levels. No significant difference was found between empathy, self-esteem, and aggression levels in terms of training duration.  According to the results of the variance analysis, no statistically significant difference was determined between empathy, self-esteem, and aggression levels in terms of economic status.

References

Archer, J. (2004). Sex differences in aggression in real-world settings: A meta-analytic review. Review of General Psychology, (8), 291 – 322.

Aydoğan, H. (2016). Profesyonel futbolcuların benlik saygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 4(Special Issue 1), 278-290.

Balçıkanlı, S.G., & Yıldıran, I. (2011). Profesyonel futbolcuların sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 49-56.

Bingöl, C., & Alpkaya, U. (2016). Spor yapan ve spor yapmayan lise öğrencilerinin özsaygı düzeylerinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 31-37.

Birinci, R. (2019). Spor yapan ve yapmayan bireylerin benlik saygısı ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı], Erzincan.

Bogenç A. (2005). Kendine Saygı Ölçeği. Kuzgun, Y., & F. Bacanlı. (Editörler). PDR’de kullanılan ölçekler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 143-152.

Böke, İ. (2018). Spor yapan lise öğrencilerinin benlik saygısı anksiyete düzeyi ve stresle başa çıkma becerilerinin incelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikokoji ABD], İstanbul.

Çelik, A., Zengin, S., & Baş, M. (2017). Sporcu lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(4), 20-31

Demirtaş-Madran H.A. (2012). Buss-Perry saldırganlık ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 24(2), 124-129

Dökmen, Ü. (2015). Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati (53. basım). İstanbul: Remzi Yayınevi.

Dorak, F., & Vurgun, N. (2006). Takım sporları açısından empati ve takım birlikteliği ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 73-77.

Elik, T. (2017). Güneydoğu Anadolu bölgesi futbol takımlarında amatör olarak futbol oynayan sporcuların sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri, [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Antrenörlük Eğitimi ABD], İstanbul.

Güvendi, B., & Pehlivan, M.Y. (2020). Dövüş sporcularinin kendi kendilerine konuşmalari ile saldirganlik ve öfke davranişlarinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 168-176.

Kahveci, İ., Karagün, E., & Sarper, M. (2020). Kocaeli ilinde çalışan lisanslı taekwondocuların saldırganlık ve mutluluk düzeylerinin belirlenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 16(29 Ekim Özel Sayısı), 3456-3473.

Koç, İ. (2022). Relatıonshıp between mental toughness, aggressiveness and anger in boxers. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 7(20), 2172-2197.

Krisnawati, A.M., Kholis, N., & Purnomo, Y.A. (2021; November 3-5). The influence of communication psychology on the character of Jasalindo sport swimming athletes. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Monterrey, Mexico, 2410-2419.

Öner N. (2006). Türkiye’de kullanılan psikolojik testlerden örnekler (2. basım). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 449-700.

Özdemir, N., & Abakay, U. (2017). Kadın voleybol ve futbolcularda iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 41-52.

Öztürk, Y.M. (2019). Aktif spor yapan ve yapmayan spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sporda şiddet eğilimi ve saldırganlık davranışlarına ilişkin görüşlerinin İncelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü], Bartın.

Richardson, D.S., & Hammock G.S. (2007). Social context of human aggression: Are we paying too much attention to gender? Aggression and Violent Behavior, (12), 417-426.

Şahinler, Y., Ulukan, M., & Ulukan, H. (2020). Covid-19 sürecinde fiziksel aktivite yapan spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 171-184.

Sezen-Balçıkanlı, G., & Sezen, M. (2017). Professional sports and empathy: Relationship between professional futsal players’ tendency toward empathy and fouls. Physical Culture and Sport Studies and Research, 73(1), 27-35. doi: 10.1515/pcssr-2017-0003.

Shima, T., Nakao, H., Tai, K., Shimofure, T., Jesmin, S., Arai, Y., ... et al. (2022). The influences of changes in physical activity levels with easing restriction of access to the university campus on empathy and social supports in college students during the covid-19 pandemic. Asia Pacific Journal of Public Health, 34(4), 406-410.

Shokoufeh, S., & Türkmen, M. (2019). Türkiye'de elit erkek ve bayan güreşçiler ile spor yapmayan bireylerin liderlik ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 1(1), 33-37.

Sønderlund, A.L., O’Brien, K., Kremer, P., Rowland, B., De Groot, F., Staiger, P., ... et al. (2014). The association between sports participation, alcohol use and aggression and violence: A systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(1), 2-7.

Spreng, R.N., McKinnon, M.C, Mar, R.A., & Levine, B. (2009). The Toronto empathy questionnaire: Scale development and initial validation of a factor analytic solution to multiple empathy measures. Journal of Personality Assessment, 91(1): 62–71.

Taşdemir, D.Ş., & Demirkan, E. (2022). Spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 17(1), 145-161.

Teşneli, Ö. (2007). Elit seviyedeki değişik spor branşlarının fiziksel benlik algısı üzerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ABD], Sakaraya.

Totan, T., Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The toronto empathy questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Eurasian Journal of Educational Research. 179-98.

Tülin, A., Ünver, Ş., & Allahverdi, E. (2018). Üniversitede öğrenim gören sporcuların ve sedanterlerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 125-135.

Yamak, B., İmamoğlu, O., Eliöz, M., Çebi. M., & İslamoğlu, İ. (2019). Spor lisesi ve spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin öfke ve saldırganlık düzeylerinin araştırılması. OPUS International Journal of Society Researches, 14(20), 314-332.

Downloads

Published

03/20/2023

How to Cite

Ciris, V., & Kara, E. (2023). Examination of empathy, self-esteem and aggression levels of Turkish National Team Boxers in terms of certain variables . Journal of ROL Sport Sciences, 4(1), 262–274. https://doi.org/10.5281/zenodo.7741212