The effect of coach – athlete relationship on self-confidence


Abstract views: 309 / PDF downloads: 179

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7928528

Keywords:

Coach-athlete relationship, team athletes, self-confidence

Abstract

The fact that people cannot live alone is the source of the innate urge to communicate. These conditions reveal the necessity of research on coach-athlete relationship for sport sciences researchers. In this context, the aim of the study was determined as examining the effect of coach-athlete relationship on self-confidence. The data used in the study were obtained from 207 (59 female, 148 male) athletes who constituted the study group on the basis of volunteerism on the basis of easily accessible sampling method. The data obtained in the study were collected through "Coach-Athlete Relationship Inventory" and "Self-Confidence Scale". In the findings obtained, it was determined that coach-athlete relationship and self-confidence levels were in a linear relationship and coach-athlete relationship predicted self-confidence significantly in a linear direction. Based on these findings, it can be said that general self-confidence level can be increased with high positive coach-athlete relationship.

References

Aldemir, G.Y., & Bayram, A. (2019). Liderlik özelliklerinin özgüven düzeyleri üzerindeki etkisi: Marmara Üniversitesi spor yöneticiliği öğrencileri üzerinde bir araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 23(77), 201-220.

Altıntaş, A., Çetinkalp, Z., & Aşçı, H. (2012). Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128.

Atılgan, D. (2018). Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin özgüven düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 8-22.

Aydın, A., & Pancar, Z. (2022). Boksörlerin özgüvenlerinin problem çözme becerisine etkisi. ASAD-2021: Spor-Eğitim-Sağlık, 183.

Canlı, T., Canlı, U., & Taşkın, C. (2021). Altyapı sporcularının antrenör-sporcu ilişkilerinin ahlaki karar alma tutumlarına etkisinin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 22-35.

Cüceloğlu, D. (2000). İnsan insana. Remzi Kitapevi.

Çoban, M.S. (2019). Antrenör-sporcu ilişkisini etkileyen faktörler (Türkiye hentbol 1. lig örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gelişim Üniversitesi.

Demir, G.T., & Güvendi, B. (2022). Bedensel engelli milli sporcuların öz güven, cesaret ve sporcu kimliği ilişkisi. Uluslararası Türk Spor ve Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 2(1), 1-15.

Demirci, S. (2020). 14-17 yaş arası sporcularda antrenör-sporcu ilişkisi kalitesinin ahlaki karar alma ve saldırgan davranışları belirlemedeki rolü [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Doğru, Z. (2017). Beden eğitimi ve spor eğitimi bölümü öğrencilerinin özgüven ve özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 9(1), 13-23.

Duran, M., Ateş, N., & Ateş, H. (2022). Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek, özel yetenek sınavı puanı ve özgüven düzeyleri arasındaki ilişki. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 62-75.

Güllü, S. (2018). Sporcuların antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştırma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 190-204.

Güllü, S., Yıldız, S.M., & Saydam, H. (2021). Boksörlerin antrenör-sporcu ilişkisinin sportmenlik yönelimlerine (fair play davranışlarına) etkisinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 500-510.

Gürer B. (2017). The research about reasons of mountaineers' attend to ice climbing and its effects on their selfconfidence. European Journal of Education Studies, 3(8), 501-515.

Hartsough L. (2017). Male and female athletes perceptions of their coaches communication. [Unpublished doctoral dissertation]. Youngstown State University.

Jondeau, E., & Rockinger, M. (2003). Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements. Journal of Economic dynamics and Control, 27(10), 1699-1737.

Jowet, S., & Poczwardowski, A. (2007). Understanding the coach-athlete relationship. In: S. Jowett S, Lavallee D (eds). Social Psychology in Sport, Champaign, IL: Human Kinetics.

Jowett, S., & Ntoumanis, N. (2004). The coach-athlete relationship questionmaire (CARTQ), development and initial validation. Scandinavion Journal of Medicine- Science in Sport, 14,245-257.

Kasatura, İ. (1994). Kişilik ve öz güven. Evrim Yayınevi.

Kelecek, S., Oran, A., & Bülbül, B. (2022). Sporcu tükenmişliğinin belirlenmesinde antrenör–sporcu ilişkisi, güdülenme ve algılanan güdüsel iklimin rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD, 7(3), 207-223.

Kılıç, K., & Ince, M.L. (2021). Youth athletes' developmental outcomes by age, gender, and type of sport. Journal of Human Sport and Exercise, 16(1), 212-225.

Kocaarslan, B. (2009). Genel müzik eğitimi alan ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutum, müzikal özgüven ve motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Merdan, H. E. (2020). Optimal performans duygu durumu, zihinsel dayanıklılık, takım sargınlığı ve antrenör sporcu ilişkisinin yordayıcısı olarak mizah tarzı: Adolesan sporcular üzerine çalışma. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Mullen, B., & Copper, C. (1994). The relation between group cohesiveness and performance: an integration, Psychological Bulletin, 115(2), 210-227.

Özbek, S., Yoncalık, M. T., & Alıncak, F. (2017). Sporcu ve sedanter lise öğrencilerinin özgüven düzeylerinin karşılaştırılması (Kırşehir ili örneği). Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 46-56.

Özşaker, M., Sarı, İ., & Omrak, H. (2016). The importance of the quality of coach–athlete relationship for athletes’ motivation Antrenör sporcu ilişkisinin sporcuların güdülenmesi için önemi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3122-3129.

Sabuncuoğlu, Z., & Gümüş M. (2008). Örgütlerde iletişim, Arıkan Basım Dağıtım.

Selağzı, S., & Çepikkurt, F. (2015). Antrenör ve sporcu iletişim düzeylerinin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11-18.

Sunay H. (2013). Coaching practises of first and second leauge women-men volleyball coaches in Turkey. Life Sciences Journal, 10(07), 556-561.

Şah, A. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi ve motivasyon düzeylerinin sporcu kimliği üzerine etkisi: muay thai sporcuları örneği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Şahin, M.K. (2015). Okul Öncesi öğretmenlerinin öz güvenleri ve meslek tutumlarının incelenmesi, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Tolukan, E., & Akyel, Y. (2019). Futbolda antrenör-sporcu ilişkisi ve sürekli sportif kendine güven üzerine bir araştırma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 103-112.

Tutar, H. (2003). Örgütsel iletişim. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, N.K. (2022). Sporcular tarafından algılanan antrenör davranışlarının ve antrenör sporcu ilişkisinin zihinsel dayanıklılık üzerindeki etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.

Yıldız, A. B., Bülbül, D., & Algün Doğu, G. (2021). Ragbi sporcularında duygusal zekâ ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 380-390.

Zorlu, E., Algün Doğu, G., Yıldız, A.B., & Yılmaz, B. (2020). Atletizm branşındaki sporcuların kişilik özelliklerinin başarı motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 24-35.

Published

06/20/2023

How to Cite

Ozkan, R. (2023). The effect of coach – athlete relationship on self-confidence. Journal of ROL Sport Sciences, 4(2), 633–643. https://doi.org/10.5281/zenodo.7928528