Investigation of innovation perception in athletes in terms of personality types and some demographic characteristics


Abstract views: 156 / PDF downloads: 109

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8398012

Keywords:

Athlete, innovation, personality

Abstract

This study aims to examine athletes' perceptions of innovation in terms of personality types and some demographic characteristics. Relational and descriptive analysis models were used for the purpose of the study. "Personal Information Form", "Five-Factor Personality Scale" and "Innovation in Sports Scale" were utilized as "data collection tools". The research group comprises 196 people, 89 women and 107 men, determined by random sampling. G-power 3.1.9.7 was utilized to determine the sample size. As a result of the study, it was determined that although there are significant differences in the innovation perceptions of athletes when evaluated with different demographic characteristics, it has a small effect. Apart from this, it was determined that the explanatory rate of athletes' personalities on their perceptions of innovation was low, but there was a significant positive relationship. As a result, it is understood that athletes' demographic and personality characteristics are limited in understanding their perceptions of innovation.

References

Akbulut, M., & Akıncı, A. Y. (2023). Isparta 1. Amatör ligi futbolcularının inovatif bakış açılarının incelenmesi (Isparta Örneği). Bozok International Journal of Sport Sciences, 4(1), 17-31.

Altıngül, O. (2012). Türkiye'deki spor federasyonlarının inovasyon yönetiminde performans analizi [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi] Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aslan, E., & Sü, S. E. (2018). Kırsal turizmde yenilik ve kırsal turizm işletmecilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin çeşitli değişkenler (katılımcılara ve işletmelere ilişkin) açısından incelenmesi: Kocaeli/Kartepe örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 537-562.

Atak, H. (2013). On-maddeli kişilik ölçeği’nin türk kültürü’ne uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 312- 319.

Atılgan, D., & Tükel, Y. (2021). Antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik algıları. Ekev Akademi Dergisi, (86), 171-208.

Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Academic Press.

Demir, A., Sertbaş, K., & Sivrikaya, K. (2020). Sporda inovasyon ölçeği’nin (SİÖ) türkçeye uyarlama çalışması. Eurasian Research in Sport Science, 5(1), 16-25.

Demir, A. (2021). Spor kulüplerinin futbol alt yapı performans yönetimi yaklaşımlarının inovatif (yenilikçi) açıdan incelenmesi [Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Devecioğlu, S. & Altıngül, O. (2011, Mayıs 16-18). Spor teknolojilerinde inovasyon. 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey.

George, D. (2011). SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update, 10/e. Pearson Education India.

Gündoğdu, F., & Sunay, H. (2012). İnovasyon ve Türk spor yönetiminde inovasyon uygulamaları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 61-66.

Hauschildt, J., Salomo, S., Kock, A., & Schultz, C. (2016). Innovationsmanagement. Vahlen.

Hopkins, W., Marshall, S., Batterham, A., & Hanin, J. (2009). Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. Medicine Science in Sports Exercise, 41(1), 3.

Horzum, M. B., Ayas, T., & Padır, M. A. (2017). Beş faktör kişilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması adaptation of big five personality traits scale to Turkish culture. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 398-408.

Kanario, M. C. (2017). Influence of sports ınnovation on organizational performance: a case of Football Kenya Federation [Master dissertation, United States International University].

Kang, H. (2021). Sample size determination and power analysis using the G* Power software. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18.

Karasar, N., (2016). Araştırmalarda rapor hazırlama. Nobel yayıncılık

Karataş, B., & Akinci, A. Y. (2022). Investigation of ınnovative perspectives on sports of licensed athletes in the ınfrastructure of clubs affiliated to the provincial directorate of youth and sports, Indonesian Journal of Sport Management, 2(1), 74-87.

Kurtuluş, K. (1998). Pazarlama araştırmaları. İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Kuru, E. (2000). Sporda psikoloji. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.

Müller, D. (2008). Innovationen in der Sportindustrie [Doctoral dissertation, Eidgenössische Technische Hochschule].

Öğüt A., Akgemci, T., Şahin, E., & Kocabacak, A. (2007). İşletmelerde düşünce aşamasından patent aşamasına uzanan süreçte yenilik stratejilerive buluş yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17, 413-425.

Özkan, O., Özlem, Ö., & Özmen, S. (2020). Sağlık çalışanlarında bireysel yenilikçilik özelliklerinin incelenmesi: Özel bir hastanede uygulama, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(2), 302-311.

Piepiora, P. (2020). A review of personality research in sport. Pedagogy and Psychology of Sport, 6(4), 64-83.

Pleschak, F., & Sabisch, H. (1996). Innovationsmanagement. Schäffer-Poeschel.

Rammstedt, B., & John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of Research in Personality, 41(1), 203-212.

Ramus C. A. (2003). Employee environmental ınnovation in firms: Organizational and managerial factors. Ashgate Publishing.

Shalley, C. E., Gilson, L. L., & Blum, T. C. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43(2), 215-223.

Somer, O. (1998). Beş faktör kişilik modeli. Türk Psikoloji Yazıları, 1, 35-62

Syer, J., & Connolly, C., (1998). Sporcular için zihinsel antrenman. Bağırgan Yayınevi.

Şimşek, A., & Devecioğlu, S. (2018). Spor endüstrisinde yeni teknolojilerin görünümü. Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Dergisi, 1(1), 20-36.

Taymur, İ., & Türkçapar M. H. (2012). Kişilik: tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4, 154-177

Tekin, Z., & Karakuş, K. (2018). Gelenekselden akıllı üretime spor endüstrisi 4.0. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 2103-2117.

Tosun-Tunç, G., & Sevilmiş, A. (2019) Sporda inovasyon: Bir derleme çalışması. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 39-46.

Vallacher, R. R., & Wegner, D. M. (1989). Levels of personal agency: Individual variation in action identification. Journal of Personality and Social psychology, 57(4), 660.

Yıldırım, F., Akıncı, A. Y., & Kılıç, T. (2023). Uzak doğu sporları sporcularının inovatif bakış açılarının incelenmesi (Isparta örneği). Yalvaç Akademi Dergisi, 8(1), 166-178.

Downloads

Published

10/27/2023

How to Cite

Metin, S. N., & Ocal, T. (2023). Investigation of innovation perception in athletes in terms of personality types and some demographic characteristics. Journal of ROL Sport Sciences, 52–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.8398012