Supporting product trends of animal experiments in sports science: Systematic review


Abstract views: 95 / PDF downloads: 47

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10441017

Keywords:

Food supplement, animal experiments, systematic review

Abstract

According to scientific records, animal experimentation dates back to the work of Hippocrates. Since in vitro models similar to the complex structure of the body cannot be developed today, the use of experimental animals in scientific research is still ongoing. A large share of animal experimentation belongs to biomedical research and development. Studies on food supplements are evaluated in this field. In this study, we aimed to analyze the content of postgraduate theses involving food supplements and animal experiments. Higher Education Institution Thesis Center database was searched and 8612 theses completed until 2020 in the sports category were reached. The study was conducted with 34 theses that met the inclusion criteria according to the Prisma flow diagram. Restricted theses were accessed through the Turkish Document Provision and Lending System. Data were expressed as frequency frequency (n) and percentage value (%). In the theses examined, it was seen that rat (100%) was preferred as the experimental animal, wistar-albino (67.6%) as the subject breed, male (85.3%) as the gender, and 8-week-old animals (32.4%) as the age range. In the studies, melatolin (11.8%) and L-carnitine (11.8%) were used as food supplements, and the effects of running (44.1%) and chronic exercise (52.9%) were examined.  It was determined that blood samples were taken from the subjects (67.6%) and oxidative stress parameters (50.0%) were examined in the blood or tissue samples. As a result, it was seen that animal experiments in sports sciences did not take into account the ARRIVE guideline, which consists of a minimum of 20 articles and must be followed in animal experiment research.

References

Ankaralı, H. & Ankaralı, S. (2019). Experimental designs and number of animal to ıncrease efficiency in animal experiments. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 24(3), 248-258. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.556640.

Aguilar-Nascimento, J. E. D. (2005). Fundamental steps in experimental design for animal studies. Acta Cirurgica Brasileira, 20 (1), 2-7.

Akıl, M. (2009). Akut yüzme egzersizi yaptırılan ratlarda selenyum uygulamasının lipit peroksidasyonu ve laktat düzeylerine etkisi [Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Akkuş, Y. (2018). Rheum Ribes (ışkın otu)’in metanol ekstresinin düzenli aerobik yüzme egzersizi uygulanan rat dokularında antioksidan ve histopatolojik etkileri [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi].

Akyüz, Ö. (2014). Antioksidan kullanımının ve farklı sürelerde yüzme egzersizinin kas dokusu üzerine etkisinin incelenmesi [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi].

Balaban, H. (2016). Ratlarda skopolamin ile indüklenen demans modelinde selenyum apopitoz, oksidatif stres ve kalsiyum iyon düzeyleri üzerine etkisi [Tıpta Uzmanlık Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi].

Başağaç Gül, R. T. (2009). Animal experiments and scientific researches. Arda, B. (Ed.), Bilim etiği ve bilim tarihi (2. Baskı., s. 46-67). Ankara Üniversitesi Basım Evi Ankara.

Bayne, K., Howard, B. R., Kurosawa, T. M, & Najera, M. E. A. (2011). An overview of global legislation, regulatin and policies. In J, Hau., & S. J. Schapiro (Eds), Handbook of laboratory animal science: (3rd ed., pp. 41). CRC Press.

Beyaz, F. (2017). Egzersiz uygulanan ratlarda koenzim q10’nun bazı oksidatif stres parametreleri ve ısı şok proteinleri üzerine etkileri [Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi].

Biçer, M. (2008). Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş akut yüzme egzersizi yaptırılan ratlarda çinko uygulamasının lipid peroksidasyonu ve laktat düzeyine etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Burns, N., & Grove, S. K. (2010). Understanding nursing research-ebook: building an evidence-based practice. Elsevier Health Sciences.

Çalgüner, E., Diker, Ş., Anadol, E., & Ergüven Kaya, E. (2008, 24-26 Nisan). Dünden bugüne hayvan deneylerinin bilimdeki yeri. II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, Bildiriler Kitabı, 359-361.

Çerit, G. (2018). Sıçanlarda egzersize bağlı koenzim q10 kullanımının elipteptiform aktivite üzerindeki etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi].

Çınar, F. (2020). Egzersiz uygulanan ratlarda koenzim q10’nun kalp üzerine koruyucu etkisi [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi].

Gazete, T. R. (2011, 13 Aralık) Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların refah ve korunmasına dair yönetmelik (sayı: 28141), Ek-9.

Durukan, E. (2012). Catechın uygulamasının egzersizdeki serbest radikal ve antioksidan enzim düzeyleri üzerine etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Elmighojebeigloo, B. (2018). Ratlarda egzersize bağlı 5-hidroksitriptofan kullanımının epileptiform aktivite üzerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi].

Er, F. (2017). Fruktoz aracılıklı metabolik sendrom modelinde kuersetin uygulaması ve egzersizin etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Erdoğan, O., Erhan, S. E, Şen, İ., & Eroğlu, H. (2009). Sporcularda farklı dozlarda kafein kullanımının metabolizma üzerine etkileri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(4), 21-28.

Erdoğan, R. (2020). Çinko pikolinat takviyesi yapılan ratlarda düzenli egzersizin yağ metaolizması üzerine etkisi [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi].

Ergün, Y. (2010). Hayvan deneylerinde etik. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 19(4), 220-235.

ERSOY, G., (2017). Spor beslenmesi (Temel ilkelere pratik yaklaşımlar). ERSOY, Gülgün (Ed.). İstanbul: Zade Vital. Pp.25

Garner, R. (2004). Animals, politics and morality. 2nd edn, Manchester University Press.

Genç, E. (2016). Egzersiz uygulanan ratlarda l-karnitin takviyesinin oksidatif stres ve glikoz transporterleri üzerine etkileri [Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi].

Göktepe, M. (2012). Quercetin uygulamasının egzersiz, serbest radikal ve antioksidan enzim düzeyleri üzerine etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Hanalp, H. C. (2019). Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda hanzabel (achillea arabica) bitki ekstraktının antidiyabetik ve antioksidan etkilerinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi].

Ivy, J., & Portman, R. (2004). Nutrient timing: the future of sports nutrition. Basic Health Publications.

Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.

Kaya, O. (2003). Melatonin ile çinko uygulanmış ratlarda akut yüzme egzersizinin kas ve karaciğer glikojeni ile plazma laktat düzeylerine etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Kılıç, Ş. (2019). Egzersiz uygulanan ratlarda l-karnitin takviyesinin kaslarda bazı anabolik ve katabolik sinyal yolakları üzerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi].

Kola, A. Z. (2020). Ratlarda egzersize bağlı probiyotik kullanımının oksidatif stress üzerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi].

Kulaksız, Ö. (2017). Yüzme egzersizi uygulanan sıçanlarda testosteron takviyesinin kalp ve kas hasarına etkisinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Kurt, E. (2015). Bir üniversiteye ait hayvan deneyleri etik kurulu incelemeleri: 13 yıllık çalışma sonuçları. Gülhane Tıp Dergisi, 57(7), 392-396.

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., ... et al. (2009). The PRISMA Statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Journal of Clinical Epidemiology, 62(10), 1-34.

Martin, B., Ji, S., Maudsley, S., & Mattson, M. P. (2010). “Control” laboratory rodents are metabolically morbid: why it matters. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(14), 6127-6133.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the prısma statement. Annals of İnternal Medicine, 151(4), 261-269.

Nayci, S. (2013). Hayvan çalışmalarında planlama ve uygun model ve denek seçimi nasıl yapilmali?. Türk Toraks Dergisi, 14, 10.

Ng, G. Y. F., Chung, P. Y. M., Wang, J. S., & Cheung, R. T. H. (2011). Enforced bipedal downhill running induces Achilles tendinosis in rats. Connective Tissue Research, 52(6), 466-471.

Olsson, A. S., Robinson, P., & Sandoe, P. (2011). Ethics of animal research. In Hau, J., & Schapiro, S. J. (Eds), Handbook of laboratory animal science (3rd ed., pp.21). CRC Press.

Olsson, A. S., Robinson, P., Pritchett, K., et al. (2003). Animal research ethics. In Hau, J., VanHoosier, Jr. G. L. (Eds), Handbook of laboratory animal science. Essential principles and practices (2nd ed., pp 13-31). Usa Crc Press.

Okur, H. (2016). Deneysel araştırma yöntemleri. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 30 (1), 7-11.

Özdemir, Ö. (2006). Sıçanlarda tüketici egzersizden sonra uygulanan melatoninin, kas glikojen düzeyine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi].

Özyürek, K. (2001). Egzersiz yaptırılan ratlarda çinko eksikiliği ve takviyesinin plazma laktik asit düzeylerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Pancar, Z. (2020). Sıçanlarda enerji içeceği uygulaması ile treadmill egzersizinin angptl8, elabela, serbest radikaller, antioksidanlar ve lipit metabolizması üzerine etkisi [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi].

Russell, W. M. S., & Burch, R. L. (1959). The principles of humane experimental technique. Methuen.

Sarikaya, M. (2020). Obez sıçanlarda konjuge linoleik asit desteği ile birlikte uzun dönem egzersizlerin serum irisin ve glukoz metabolizmasına üzerine etkisi [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi].

Stephens, M. L., Conlee, K., Alvino, G., & Rowan, A. N. (2002). Possibilities for refinement and reduction: future ımprovements within regulatory testing. ILAR Journal, (43), 74-79.

Soslu, R. (2015). Penisilin ile deneysel epilepsi oluşturulan sıçan beyin dokusuna yüzme egzersizi ve üzüm çekirdeği ekstresinin oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi [Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi].

Soylu, S. M. (2012). Rat fizyolojisi. In: Yücel, O. (Eds), Küçük deney hayvanlarında rat, (1st ed., pp 22–25). Çankaya, Ankara.

Şenbakar, K. (2019). Kronik egzersiz uygulanan ratlarda krom pikolinatın karaciğer metabolizması üzerine etkisi [Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi].

Şıktar, E. (2008). Hipertermik ve hipotermik su sıcaklıklarında yorucu yüzme egzersizi yaptırılan ratlarda l-karnitinin ve termal stresin serbest radikal ve antioksidan düzeylerine etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Şıktar, E. (2008). Farklı oda sıcaklıklarında uzun süre egzersiz yaptırılan ratlarda melatonin ve ısı stresinin serbest radikal ve antioksidan düzeylerine etkisi [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi].

Şirin, E. F., & Yalçın, S. (2009). Kreatin yüklemesinin sporcuların izokinetik performansına etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 167-177.

Taş, M., & Kıyıcı, F. (2011). Farklı türdeki egzersizlerin nitrik oksit üzerine akut ve kronik etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 26-30.

Uz¬, A. (2011). Akut egzersizin kalp dokusu üzerine etkilerinin araştırılması [Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi].

Turan, E. (2016). Egzersiz modeli oluşturulan ratlarda whey proteini kullanımının testis dokusu ve spermatogenez üzerine olan etkileri [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi].

Turğut, M. (2019). Treadmıll egzersizi uygulanan ratlarda bıotın ve krom hıstıdınat takviyesinin lipid metabolizması üzerinde etkili genler ile ilişkisi [Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi].

Turğut, M. (2016). Egzersiz uygulanan ratlarda biyotin ve krom histidinatın glukoz metabolizması ppar-γ, ırs-1 ve nf-kb ekspresyonu üzerine etkileri [Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi].

Tüfek, H., & Özkan, Ö. (2018). 4R rule in laboratory animal science. Commagene Journal of Biology, 2(1), 55–60. https://doi.org/10.31594/commagene.389909.

TGK, Takviye Edici Gıdalar Tebliği (2013, 16 Agustos). Tebliğ no: 2013/49, 28737 sayılı Resmî Gazete: 63-74.

Türkay, İ. K. (2019). Düzenli egzersizin bağışıklık sistemi üzerine etkilerinin deney hayvanları modelinde incelenmesi [Doktora Tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi].

Yazıcı, Z. (2001). Akut yüzme yaptırılan overiyektomize ratlarda bor uygulamasının plazma laktat ve leptin düzeylerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi].

Yılmaz, T. (2016). Tükenme egzersizi yaptırılan ratlara uygulanan kurkumin takviyesinin antioksidan parametreler ve laktat düzeylerine etkisi [Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi].

Published

12/29/2023

How to Cite

Erdem, E. (2023). Supporting product trends of animal experiments in sports science: Systematic review. Journal of ROL Sport Sciences, 4(4), 1518–1535. https://doi.org/10.5281/zenodo.10441017