Investigation of factors affecting talent development in individuals who get sportive education


Abstract views: 208 / PDF downloads: 150

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7741242

Keywords:

Psychology, Talent Development, Training

Abstract

This study was conducted to examine the factors that affect the ability development of individuals in the stage of sportive development. The population of the study consists of athletes between the ages of 13-18, continuing their active sports life and working with a trainer for at least one year. A total of 746 athletes, 554 men and 192 women, participated in the study. The “Sports Talent Development Environment Scale” was used to evaluate the factors affecting the talent development environment. As a result of the data obtained in the study, it has been determined that there are differences in the skill development attitudes of the athletes with different training frequency, the athletes in different branches and the duration of the branch. However, it was observed that there was no significant difference in ability development attitudes according to gender, daily training hours and age groups. According to the results obtained, it has been determined that those who train 1-2 days a week feel more positive about talent development than those who train 3-4 days a week, and that the impact of individuals in different branches on talent development can make a difference.

References

Abbott, A., & Collins, D. (2002). A theoretical and empirical analysis of a ‘State Of The Art’ talent identification model. High Ability Studies. 13(2). 157-78.

Akçalar, S.Ö. (2007). Ortopedik engellilerin sosyalleşmesine sporun etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi], Ankara.

Baş. M, Çelik, A., & Solak, N. (2017). Spor işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi üzerine bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(4), 1-11.

Berk, Y., & Ağaoğlu, S.A. (2021). Sportif yetenek geliştirme ortamı ölçeği türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(3), 284-304.

Bloom, B.S. (1985). Developing talent in young people: Ballantine. New York.

Bloom, G.A., Loughead, T.M., & Newin, J. (2008). Team building for youth sport. journal of physical education, Recreation & Dance, 79(9), 44-47.

Bruner, M.W., Macdonald, D.J., Pickett, W., & Côté, J. (2011). Examination of birthplace and birthdate in world junior ice hockey players. Journal of Sports Sciences. 29(12), 1337-1344.

Ceylan, L. (2022). Sporcularda SLC6A4 geni ve saldırganlık, Gazi Kitabevi. 1-10.

Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: perceptions of elite performers. Journal of Sport Sciences, 26(1), 83-95.

Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. The Sport Psychologist, 13(4), 395-417.

Çoban, O. (2018). Tenis sporcularının mental dayanıklılık seviyelerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27).

Docherty, D. (1996). Measurement in pediatric exercise science (pp. 285-334). Champaign: Human Kinetics.

Ekelund, U., Brage, S., Besson, H., Sharp, S., & Wareham, N.J. (2008). Time spent being sedentary and weight gain in healthy adults: reverse or bidirectional causality? The American Journal of Clinical Nutrition, 88(3), 612-617.

Ericsson, K.A., Krampe, R.T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review. (100). 363-406.

George, D., & Mallery, M. (2010). Spss for windows step by step a simple guide and reference, 17.0 Update (10a Ed.): Pearson. Boston.

Hulusi, A., Ergül, O.K., Ada, E.N., & Çamlıyer, H. (2015). Yetiştirme yurtlarında kalan sosyal uyum ve davranış problemi olan ergen kızların uyum problemlerinin azaltılmasında takım sporlarından futbolun etkisi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 113-120.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (24. Baskı) Nobel Yayınevi. Ankara.

Kayhan, R.F. Kalkavan, A., & Terzi, E. (2021). Fitness salonlarında spor yapan bireylerin egzersiz bağımlılığı düzeyleri ve ilişkili değişkenler. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 248-256.

Kırımoğlu, H. (2008). Türkiye 13 yaş altı badminton şampiyonasına katılan sporcu öğrenciler ile sporcu olmayan öğrencilerin atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması. S.Ü. BES Bilim Dergisi. 10(2), 1–9.

Li, C., Wang, C.K.J., Pyun, D.Y., & Martindale, R. (2015). Further development of the talent development environment questionnaire for sport. Journal of Sports Sciences, (33), 1831-1843. Doi:10.1080/02640414.2015.1014

Mızrak, O., Biricik, Y.S., & Belli, E. (2017). Yetiştirme yurdunda kalan lise düzeyinde öğrencilerin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 56- 67.

Muratlı, S. (2013). Çocuk ve spor. Nobel Basımevi, Ankara.

Muratlı, S., Kalyoncu, O., & Şahin, G. (2007). Antrenman ve müsabaka. 2 Baskı. Ladin Matbası. İstanbul

Olszewski‐Kubilius, P., Subotnik, R.F., Davis, L.C., & Worrell, F.C. (2019). Benchmarking psychosocial skills important for talent development. New Directions for Child and Adolescent Development, 2019(168), 161-176.

Özer, K. (1993). Antropometri sporda morfolojik planlama. İstanbul: Kazancı Matbacılık. 23-35.

Öztürk, F., & Şahin, Ş. (2007). Comparison of the social self efficacy results of 9-13 age groups individuals who do sports and don’t do (Bursa Sample). Elementary Education Online, 6(3).

Pekel, H.A. (2007). Atletizmde yetenek aramasına bağlı olarak 10-12 yaş gurubu çocuklarda bazı değişkenler üzerinde normatif çalışma (Ankara İli Örneği). [Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Ankara.

Rees, T., Salvatore, J., & Coffee, P. (2013). Reversing downward performance spirals. Journal of Experimental Social Psychology. 49(3). 400–3. Doi:10. 1016/J.Jesp.2012.12.013.

Salar, B., Hekim, M., & Tokgöz, M. (2012). 15-18 yaş grubu takım ve ferdi spor yapan bireylerin duygusal durumlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6), 123-135.

Starkes, J.L., Deakin, J., Allard, F. Hodges, N.J., & Hayes, A. (1996). Deliberate practice in sports: what is it anyway? ın ericsson, k. a. (ed.). the road to excellence: the acquisition of expert performance in the arts and sciences. Sports and Games. 81-106.

Story, M., Stevens, J., Evans, M.C., Juhaer, C.E., Gittelsohn, J., Going, … et al. (2001). Weight loss attempts and attitudes toward body size, eating and physical activity in American Indian children: relationship to weight status and gender. Obesity Research. (9), 356-363.

Şenduran, F. (2008). Sporcu olan ve sporcu olmayan ortaöğretim öğrencilerinin uyum becerileri. Bolu 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Sözel Bildiriler Kitabı.

Tutkun, E. (2002). Samsun ili ilk öğretim çağı çocuklarının yetenek seçim yönteminin geliştirilmesi. [On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Doktora Tezi]. Samsun

Tutkun, E. (2007). Futbolda yetenek seçimi modelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık. İstanbul.

Ünver, Ş., Yılmaz, M., Atan, T., Çankaya, S., & Savucu, Y. (2022). Sporda psikolojik ihtiyaçlar durumu ölçeği (SPİDÖ): Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 13(1): 75-88.

Ward, P., Hodges, N. J., & Williams, A. M. (2004). Deliberate practice and expert performance: Defining the path to excellence. In Skill Acquisition in Sport (pp. 255-282). Routledge.

Published

03/20/2023

How to Cite

Berk, Y. (2023). Investigation of factors affecting talent development in individuals who get sportive education. Journal of ROL Sport Sciences, 4(1), 275–288. https://doi.org/10.5281/zenodo.7741242