SPARTALI KADINLARDA SPOR VE HERA OYUNLARI

Author:

Number of pages: 104-120
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu çalışmada Spartalı kadınların spor yapmaları ve kültürel gelişime katkıları araştırılacaktır. Literatür taraması yapılmıştır. Spartalı kadınların diğer milletlerde kadınlar için spor yapmanın ve belkide spor şenliklerini seyretmenin yasak olduğu devirlerde sportif faaliyetlerde bulundukları belirtilir.  Bu spor dalları arasında koşu, atlı araba yarışları, güreş, disk fırlatma ve ok atma gibi birçok spor dalı yer almıştır. Antik olimpiyatlarda ilk madalya kazanan kadın sporcu Spartalıdır. Özellikle kadınların yarıştığı Hera oyunlarında çokça yarıştılar. Hera oyunları kadınlar tarafından organize edilirdi. Tanrı Hera'ya adanan Hera Oyunları, Elis'teki Olimpiyat stadyumunda düzenlenen ilk resmi kadın atletizm yarışması olarak ortaya çıktı. Milattan önce 6. yüzyılda meydana gelen oyunlar, muhtemelen erkeklerin oyunlarından önce Olimpiyat yılının içerisinde yapılmıştır.İki ünlü sporcu kadın Atalanta ve Kynisca yarışmalarda birinci olmuşlardır. Atalanta onu koşuda geçebilecek bir talipliyle evlenmeyi kabul etmiştir. Kyniska'nın koşmak, atlamak, disk ve cirit atmak, hatta belki güreş gibi faaliyetlerde bulunduğu belirtilir. Kynisca, dört atlı araba yarışını Milattan önce 396 ve 392'de iki kez kazandı ve Olimpiyatların ilk kadın şampiyonu olmuştur. Sonuç: Spartalı kadınlar spor alanında kadınlara konan yasakları bozdular ve spor alanlarında hem sporcu hemde seyirci olarak yar aldılar. Spor organizasyonları düzenlediler. Spartalı kadınlar sporda cinsiyet ayrımına o devirlerde karşı çıkmaları açısından spor tarihinde önemli bir role sahiptirler. Kadınların spor alanındaki katılımının artırılmasında Spartalı kadınların yaptıkları mücadeleler devamlı olarak örnek gösterilmelidir.

Keywords

Abstract

In this study, Spartan women's sports and their contribution to cultural development will be investigated. A literature review was made. It is stated that Spartan women were engaged in sports activities in times when it was forbidden for women to do sports and perhaps watch sports festivals for women in other nations. These sports branches included many sports such as running, chariot races, wrestling, discus throwing and arrow shooting. The first female athlete to win a medal in the ancient Olympics was a Spartan. They competed a lot, especially in the Hera games where women competed. Hera games were organized by women. Dedicated to the god Hera, the Hera Games originated as the first official women's athletics competition held at the Olympic stadium in Elis. The games that took place in the 6th century BC were probably held in the Olympic year before the men's games. Two famous female athletes, Atalanta and Kynisca, won the competitions. Atalanta has agreed to marry a suitor who can outrun her. It is stated that Kyniska was involved in activities such as running, jumping, puck and javelin throwing, and perhaps even wrestling. Kynisca won the chariot race twice, in 396 and 392 BC, becoming the first female Olympic champion. Conclusion: Spartan women broke the bans on women in the field of sports and took part in sports fields as both athletes and spectators. They organized sports events. Spartan women have an important role in the history of sports in that they oppose gender discrimination in sports at that time. The struggles of Spartan women in increasing women's participation in the field of sports should be constantly exemplified.

Keywords