HAVALI TABANCA ATICILIĞI VE BU DİSİPLİNDEKİ PERFORMANS FAKTÖRLERİ

Author:

Number of pages: 11-26
Year-Number: 2022-1

Abstract

Havalı silah atıcılık yarışmaları, kapalı ortamda bulunan poligonlarda, 10 m mesafede bulunan hedeflere sporcuların 4.5 mm çapındaki diaboller kullanarak havalı tabanca veya tüfek ile atış yapılması ile gerçekleşir. Atış performansında başarı birçok faktörden etkilenebilmektedir. Araştırma derleme türünde olup veri toplama yöntemi olarak doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, havalı tabanca disiplini ile ilgili genel bir bilgi vermek, atıcılık sporcularının antropometrileri ve motor özelliklerine değinip, atıcılıkta performansı etkileyen faktörleri ve yine bu spor branşın da kullanılan teknolojik sistemleri konu alarak atıcılık branşının gelişmesine bilimsel anlamda katkı sağlayacağı düşünülerek hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Air gun shooting competitions take place in indoor polygons, with athletes using 4.5 mm diameter diabols to targets located at a distance of 10 m by firing with an air pistol or rifle. Success in shooting performance can be affected by many factors. The research is of the assembly type and the document analysis method was used as a data collection method. This study was prepared to give a general information about the discipline of the air gun, the anthropmetrics and engine characteristics of shooting athletes, the factors that affect performance in shooting and the technological systems used in this sports branch, which will contribute scientifically to the development of the shooting branch.

Keywords