Bu araştırmanın amacı, geniş bir alan yazın taramasıyla hareketsizliğin insan sağlığına olumsuz etkilerini başlıklar halinde açıklamaktır. Kesin bilimsel kanıtlar, düzenli olarak aktif olan bireylere kıyasla, çok az fiziksel aktivitede bulunan veya hiç fiziksel aktivite yapmayan bireylerde birçok hastalığın veya hastalık öncülünün daha yaygın olduğunu göstermektedir. Üstelik son on yılda giderek artan epidemiyolojik çalışmalar, fiziksel hareketsizliğin bu sağlıksız durumların gelişmesinin bir nedeni olduğuna dair daha güçlü kanıtlar sağlamaktadır. Bu literatür çalışması alandaki önemli bulgulara geniş bir bakış sunmaktadır. Bu amaçla, güncel araştırmalar incelenmiş ve hareketsiz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkilerinin genel olarak “kas ve kuvvet kaybı”, “osteoporoz ve ilgili kırıklar”, “kireçlenme”, “bel ağrısı”, “fazla kilo ve obezite”, “tip 2 şeker hastalığı”, “hipertansiyon”, “metabolik sendrom”, “koroner kalp hastalığı” ve “kanser” hastalıkları bakımından çok güçlü bir risk faktörü olduğu görülmüştür." />

HAREKETSİZLİĞİN İNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 99-114
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, geniş bir alan yazın taramasıyla hareketsizliğin insan sağlığına olumsuz etkilerini başlıklar halinde açıklamaktır. Kesin bilimsel kanıtlar, düzenli olarak aktif olan bireylere kıyasla, çok az fiziksel aktivitede bulunan veya hiç fiziksel aktivite yapmayan bireylerde birçok hastalığın veya hastalık öncülünün daha yaygın olduğunu göstermektedir. Üstelik son on yılda giderek artan epidemiyolojik çalışmalar, fiziksel hareketsizliğin bu sağlıksız durumların gelişmesinin bir nedeni olduğuna dair daha güçlü kanıtlar sağlamaktadır. Bu literatür çalışması alandaki önemli bulgulara geniş bir bakış sunmaktadır. Bu amaçla, güncel araştırmalar incelenmiş ve hareketsiz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkilerinin genel olarak “kas ve kuvvet kaybı”, “osteoporoz ve ilgili kırıklar”, “kireçlenme”, “bel ağrısı”, “fazla kilo ve obezite”, “tip 2 şeker hastalığı”, “hipertansiyon”, “metabolik sendrom”, “koroner kalp hastalığı” ve “kanser” hastalıkları bakımından çok güçlü bir risk faktörü olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to explain the negative effects of inactivity on human health under headings, with a wide literature review. Conclusive scientific evidence indicates that many diseases or precursors are more common in individuals who engage in little or no physical activity compared to individuals who are regularly active. Moreover, the increasing number of epidemiological studies in the last decade provide stronger evidence that physical inactivity is a cause of the development of these unhealthy conditions. This literature review provides a broad overview of key findings in the field. For this purpose, current studies were examined and the negative effects of inactivity on human health were generally "loss of muscle and strength ", "osteoporosis and related fractures", "calcification", "low back pain", "overweight and obesity", "type 2 diabetes mellitus", “hypertension”, “metabolic syndrome”, “coronary heart disease” and “cancer” diseases were found to be a very strong risk factor.

Keywords